Jump to content

[HOSP公会] [限时抓宠] 不服输的力量!!!!!╰(*°▽°*)╯ (星期六, 6月25日 21:00)


Recommended Posts

 image.jpeg.0c5e6a0970918bc35b4ca88be06fccbd.jpeg

 

 

公会会长

[HOSP]EWV

 

日期

星期六,2022年6月25日

 

时间

北京时间 21:00-22:30

 

地点

合众9号路深色草丛(修行岩屋前)

 

频道

ch3.

 

时长

1小时30分抓捕
另外15分钟提交成绩(超时未提交成绩视为弃权)

 

参与方式

必须是HOSP公会的一员

 

评分

最终成绩  =个体值总和 +性格加分

 

有效的参赛精灵宝可梦

image.gif.2e11f00d6dc0f52edcaf10c42d74d7a0.gif   image.gif.4e22f11e5e82bcfd8a64b7ba56af06c7.gif

驹刃小兵

固执+3

爽朗+4

 

 

提交方法

计算出总分数在游戏里私聊主持人

{精灵+成绩}695681446_HUA6HL0K)33BUMQ@NA@WV.png.027ac1cc8be8d46cc57abc5fb80a149d.png

私聊指定玩家的指令:/w 玩家ID

 

 

规则

 • 要赢得从从高到低的排名1-4名 需要提交一只总成绩最高的精灵宝可梦。
 • 成绩最低的选手赢得非酋奖
 • 所有精灵宝可梦必须在规定活动时间以及指定的活动地点之内抓到, 你有1小时30分的抓捕时间。
 • 进化形态和退化形态均不可参赛。
 • 所有精灵宝可梦必须保持原样 (未训练、未进化等)。
 • 你必须是精灵宝可梦的原训练家。
 • 你只能提交一只参赛精灵宝可梦。
 • 你必须通过把精灵宝可梦私聊发给参与活动的主持人的方式来提交。
 • 平局情况下, 最抓到的胜出。
 • 特殊奖励规则:个体值为99的雌性参赛宝可梦

 

领奖方式

邮件发送

 

 

主持人

driveqiangfather

Elcielo

AmantouA

 

 

赞助人&公会

[Hosp]白糖公会

Hugeii

EWV

hhujb

oOwO

 

 

 

1.png.bb2d622342b12f5cba1431e03fdaacde.png  第1名

 

image.gif.1ce7e7fb38e6aedce1b3d5d2c7e93f82.gif

闪光音箱蟀

 

2.png.0a297c6e54835978bfb1614d4f87af15.png  第二名

 

image.gif.2aa44cb8e091b2822eca5ddd34e5432f.gif

5v胆小质子耿鬼

 

3.png.e868107fe97a40f8f61fb90b97d2aedc.png  第3名

 

image.gif.1617487181e1192ae99e06a38274bfa7.gif

 5v质子大胆水晶灯火灵

 

3.png.e868107fe97a40f8f61fb90b97d2aedc.png  第4名

 

image.gif.707bb5a38725e579c326e01a014a54b3.gif

5v顽皮三首恶龙

 

3.png.e868107fe97a40f8f61fb90b97d2aedc.png  非酋奖

 

image.gif.54a0999b4927ea59c6a4a00f89cf8134.gif +   image.gif.91c7c47fd0c6452f7534e4da7e5bed92.gif

 

   2v顽皮满级惊角鹿+4v胆小喵喵

 

 

3.png.e868107fe97a40f8f61fb90b97d2aedc.png  特殊奖

 

image.gif.707bb5a38725e579c326e01a014a54b3.gif

 

2v质子内敛三首恶龙

 

 

 

99438394_QQ20220518223914.jpg.207c807fb94c9985f98e32ac986afa64.jpg

 

Edited by MuZiyyyyy
Link to comment
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.